Statistik:

Radiatortemperaturer
Tillopp: 34.13 ºC
Retur: 32.4 ºC
Temp skillnad: -1.73 ºC
 
Tanktemperaturer
Tank 1 Topp: 59.38 ºC
Tank 1 Botten: 33.69 ºC
Tempdiff: -25.69 ºC

Tank 2 Topp: 55.32 ºC
Tank 2 Botten: 35.13 ºC
Tempdiff: -20.19 ºC

Tank 3 Topp: 55.01 ºC
Tank 3 Botten: 34.38 ºC
Tempdiff: -20.63 ºC
 
Laddomaten
Panntoppen: 65.6 ºC
Pannbotten: 65.0 ºC
Returen: 55.2 ºC
 
Övriga Temperaturer
Rökgastemperatur: 47.1 ºC
Utetemp:
 
Elförbrukningen
Totalt: 4604.18 kWh
Snitt per dag: 15.66 kWh
Tot. Kostnad 6906.27 kr
Tid räknat: 9 Mån 21 d 11 tim
 
Server Upptid
17 dagar, 13 Timmar & 43 Minuter.