Statistik:

Radiatortemperaturer
Tillopp: 31.75 ºC
Retur: 30.6 ºC
Temp skillnad: -1.15 ºC
 
Tanktemperaturer
Tank 1 Topp: 74.94 ºC
Tank 1 Botten: 59.94 ºC
Tempdiff: -15 ºC

Tank 2 Topp: 72.38 ºC
Tank 2 Botten: 49.32 ºC
Tempdiff: -23.06 ºC

Tank 3 Topp: 74.00 ºC
Tank 3 Botten: 48.88 ºC
Tempdiff: -25.12 ºC
 
Laddomaten
Panntoppen: 71.9 ºC
Pannbotten: 70.7 ºC
Returen: 55.7 ºC
 
Övriga Temperaturer
Rökgastemperatur: 66.8 ºC
Utetemp:
 
Elförbrukningen
Totalt: 4115.93 kWh
Snitt per dag: 15.36 kWh
Tot. Kostnad 6173.9 kr
Tid räknat: 8 Mån 25 d 11 tim