Hakansta.com

Grafer


Välj tidsspann:

Dessa grafer uppdateras varje minut. (Ladda om sidan för att uppdatera graferna)


graf


graf

Temperaturer

Radiatortemperaturer
Tillopp: 27.07 ºC
Retur: 25.00 ºC
 
Tanktemperaturer
Tank 1 Topp: 71.32 ºC
Tank 1 Botten: 72.32 ºC

Tank 2 Topp: 68.88 ºC
Tank 2 Botten: 70.57 ºC

Tank 3 Topp: 67.82 ºC
Tank 3 Botten: 69.69 ºC
 
Laddomaten
Pannbotten: --.--ºC
Panntoppen: --.--ºC
Returen: --.--ºC
 
Övriga Temperaturer
Panntemperatur: 73.0 ºC
Rökgastemp. --.--ºC
Utetemp: 6.6 ºC
 
Elförbrukningen
Just nu: --.--kWh
Totalt: --.--kWh

Där det står --.--ºC istället för en temperatur så finns ingen sensor där ännu