Hakansta.com

Grafer


Välj tidsspann:

Dessa grafer uppdateras varje minut. (Ladda om sidan för att uppdatera graferna)


graf


graf


graf


graf


graf

Statistik

Radiatortemperaturer
Tillopp: ºC
Retur: 31.07 ºC
Tempdiff: 31.07 ºC
 
Tanktemperaturer
Tank 1 Topp: 79.75 ºC
Tank 1 Botten: ºC
Tempdiff: -79.75 ºC

Tank 2 Topp: 77.44 ºC
Tank 2 Botten: 76.32 ºC
Tempdiff: -1.12 ºC

Tank 3 Topp: 78.82 ºC
Tank 3 Botten: 75.69 ºC
Tempdiff: -3.13 ºC
 
Laddomaten
Panntoppen: ºC
Pannbotten: --.--ºC
Returen: 72.4 ºC
 
Övriga Temperaturer
Rökgastemp. ºC
Utetemp: ºC
 
Elförbrukningen
Totalt: 373.95 kWh
Snitt per dag 16.26 kWh
Tot. Kostnad 545.97kr
Tid räknat: 23 d 4 tim

Där det står --.--ºC istället för en temperatur så finns ingen sensor där ännu