Hakansta.com

Grafer


Välj tidsspann:

Dessa grafer uppdateras varje minut. (Ladda om sidan för att uppdatera graferna)


graf


graf

Temperaturer

Radiatortemperaturer
Tillopp: ºC
Retur: 36.01 ºC
 
Tanktemperaturer
Tank 1 Topp: 64.57 ºC
Tank 1 Botten: ºC

Tank 2 Topp: 63.26 ºC
Tank 2 Botten: 38.88 ºC

Tank 3 Topp: 64.57 ºC
Tank 3 Botten: 37.51 ºC
 
Laddomaten
Pannbotten: --.--ºC
Panntoppen: --.--ºC
Returen: --.--ºC
 
Övriga Temperaturer
Panntemperatur: 57.0 ºC
Rökgastemp. --.--ºC
Utetemp: ºC
 
Elförbrukningen
Just nu: --.--kWh
Totalt: --.--kWh

Där det står --.--ºC istället för en temperatur så finns ingen sensor där ännu