Statistik:

Radiatortemperaturer
Tillopp: 32.69 ºC
Retur: 31.2 ºC
Temp skillnad: -1.49 ºC
 
Tanktemperaturer
Tank 1 Topp: 52.38 ºC
Tank 1 Botten: 32.82 ºC
Tempdiff: -19.56 ºC

Tank 2 Topp: 46.51 ºC
Tank 2 Botten: 34.07 ºC
Tempdiff: -12.44 ºC

Tank 3 Topp: 46.32 ºC
Tank 3 Botten: 33.38 ºC
Tempdiff: -12.94 ºC
 
Laddomaten
Panntoppen: 57.6 ºC
Pannbotten: 55.0 ºC
Returen: 52.8 ºC
 
Övriga Temperaturer
Rökgastemperatur: 42.5 ºC
Utetemp:
 
Elförbrukningen
Totalt: 4604.54 kWh
Snitt per dag: 15.61 kWh
Tot. Kostnad 6906.81 kr
Tid räknat: 9 Mån 21 d 13 tim
 
Server Upptid
17 dagar, 15 Timmar & 2 Minuter.