Statistik:

Radiatortemperaturer
Tillopp: 33.76 ºC
Retur: 32.1 ºC
Temp skillnad: -1.66 ºC
 
Tanktemperaturer
Tank 1 Topp: 57.82 ºC
Tank 1 Botten: 33.57 ºC
Tempdiff: -24.25 ºC

Tank 2 Topp: 53.19 ºC
Tank 2 Botten: 34.94 ºC
Tempdiff: -18.25 ºC

Tank 3 Topp: 52.88 ºC
Tank 3 Botten: 34.19 ºC
Tempdiff: -18.69 ºC
 
Laddomaten
Panntoppen: 63.8 ºC
Pannbotten: 63.2 ºC
Returen: 53.9 ºC
 
Övriga Temperaturer
Rökgastemperatur: 45.4 ºC
Utetemp:
 
Elförbrukningen
Totalt: 4604.29 kWh
Snitt per dag: 15.61 kWh
Tot. Kostnad 6906.44 kr
Tid räknat: 9 Mån 21 d 12 tim
 
Server Upptid
17 dagar, 14 Timmar & 1 Minuter.