Hakansta.com

Uppdateringar

2018-11-10

 • Sida för kopplingsschema tillagd

2018-10-10

 • Temperaturen för Returen tillagd.
 • Tank 1 topp tillagd

2018-10-11

 • Besöksräknare
 • Små justeringar
  • Bytt plats på tankinfo i graferna så de ligger i ordning 1-3
  • 3-dygns graferna uppdaterade så även Tank 1 Topp-grafen finns med där.
 • Tank 1 Botten är med i grafen för Tankarna.

2018-10-12

 • Tank 1 botten finns nu med i listan över temperaturer.
 • Små justeringar
  • 3-dygns graferna är uppdaterade så även Tank 1 botten-grafen finns med där.
  • 7-dygns graferna är uppdaterade så alla grafer finns med där och ligger i rätt ordning

2018-10-16

 • 14 dagars grafer finns nu

Temperaturer

Radiatortemperaturer
Tillopp: 44.01 ºC
Retur: 40.13 ºC
 
Tanktemperaturer
Tank 1 Topp: 65.07 ºC
Tank 1 Botten: 57.76 ºC

Tank 2 Topp: 63.44 ºC
Tank 2 Botten: 49.26 ºC

Tank 3 Topp: 64.75 ºC
Tank 3 Botten: 46.44 ºC
 
Laddomaten
Pannbotten: --.--ºC
Panntoppen: --.--ºC
Returen: --.--ºC
 
Övriga Temperaturer
Panntemperatur: 61.3 ºC
Rökgastemp. --.--ºC
Utetemp: -7.8 ºC
 
Elförbrukningen
Just nu: --.--kWh
Totalt: --.--kWh

Där det står --.--ºC istället för en temperatur så finns ingen sensor där ännu